Thursday, May 10, 2012

Demo oleh JPA3

SKTM berbesar hati dengan kesudian pihak Jabatan Pertahan Awam yang telah hadir pada Rabu 9 Mei 2012 untuk mengadakan demonstrasi pada hari KoKurikulum. Pihak JPA3 telah menunjukkan cara-cara mengendalikan ular kepada murid-murid SKTM. Diharapkan dengan ilmu yang diberikan, murid-murid SKTM dapat bertindak bijak jika terpaksa berhadapan dengan ular pada suatu hari nanti.